Atas sebab-sebab teknikal yang tidak dapat dielakkan, pautan terkini untuk prosiding PABA 2016 adalah seperti di bawah. Ia bertarikh 27 Januari 2017. Kesulitan yang timbul adalah dikesali. Sekian. Terima kasih.

https://www.dropbox.com/s/fjt5p3zif1aol84/PABA%202016%20Prosiding%20-%20Terkini.pdf?dl=0

PENDAHULUAN

Pendidikan Bahasa Arab sebagai bahasa kedua semakin berkembang di Malaysia. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mempunyai pelbagai tujuan. Antara tujuan utamanya adalah untuk memahami isi kandungan al-Quran, mendalami ajaran agama Islam dan memahami istilah Arab yang digunakan dalam pelbagai bidang ilmu. Namun, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini belum mencapai tahap yang memberangsangkan. Pelbagai pendekatan dan kaedah telah diambil dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini. Malah ramai pendidik telah membincangkan tentang metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang berkesan.

(PABA 16) akan membuka  ruang perbincangan kepada para penyelidik, pendidik dan pengajar Bahasa Arab di rantau ini bagi mengenal pasti isu yang berkaitan dengan kelemahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu untuk dibentangkan dan dibincangkan oleh para peserta yang terdiri daripada penyelidik, pendidik dan pengajar Bahasa Arab di semua peringkat. Di samping mengenal pasti masalah dan kelemahan, (PABA 16) ini turut mengemukakan solusi dan penambahbaikan terhadap kelemahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu yang akan menjadi panduan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di masa hadapan.


 (PABA 16) ini diharapkan menjadi pentas meningkatkan kesedaran para ilmuan dan pencinta bahasa Arab untuk menangani masalah kelemahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu berlandaskan penyelidikan ke arah memartabatkan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan.

OBJEKTIF PERSIDANGAN

 • Mengenal pasti isu yang berkaitan dengan kelemahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu.
 • Mengemukakan solusi terhadap kelemahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu.
 • Mengemukakan langkah praktikal bagi mengatasi kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

PEMBENTANG UTAMA

 • Dr. Mat Taib bin Pa (UM)
 • Ustaz Hj. Anwar Bin Zainal Abidin (Yang DiPertua PBMITT)
 • Ustaz Abdul Mukhlis (UAD)
 • Dr. Abdul Razif Zaini (Pengarah ISESCO Malaysia)


PERASMIAN OLEH

YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Yusof Bin Haji Md Noor (Presiden Universiti Islam Malaysia)

TEMA

نحو حل مشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها لدى الطلاب الملايويين

“KE ARAH MENANGANI MASALAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU”

SUBTEMA

Falsafah Bahasa ArabSejarah Bahasa Arab, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab, Kurikulum Bahasa Arab, Bahasa Arab Tujuan Khas, Bahasa Arab Terjemahan, Kesusasteraan Arab, Sintaksis Arab, Morfologi Arab, Bahasa Arab al-Quran & Hadith, Balaghah Arab, Fonetik Arab, Konstrastif Bahasa Arab-Bahasa Melayu dll.

PESERTA

Pensyarah/ Guru/ Ahli Akademik/ Pegawai /Pelajar 

PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka dari sekarang. Yuran penyertaan adalah seperti berikut:

 • Pembentang Pensyarah/Guru/Pegawai: RM250.00
 • Pembentang Pelajar: RM100.00
 • Peserta Pensyarah/Guru/Pegawai: RM150.00
 • Peserta Pelajar: RM50.00SENARAI NAMA PEMBENTANG DAN TAJUK KERTAS KERJA

BIDANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(Bahasa Arab)
1
 استراتيجيات التعلّم لدى دارسي مادة اللغة العربية المتقدمة في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا: التحليل الكيفيّ باستخدام برنامج ATLAS.ti أنموذجًا
 UIAM, ALIF FAHMI ABDULLAH & DR. TAUFIQ ISMAIL, aliffahmi@ipb.edu.my

2
فعّالية الطّريقة التواصلية في تعليم اللغة العربيّة للنّاطقين بغيرها،
دراسةَ تجريبيةً في مركز الدّراسات الأساسيّة التابع للجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزيا
UIAM, DR. AZHAR BIN MOHAMED, azhaddadmohamed@gmail.com

3
التحاور اللغوي العربي لدى المبتدئين وضرورة مراعاة الحاجات اللغوية والنفسية والاجتماعية
UIAM, DR. MAHADI MASOUD & DR. MARSUFAH ABD JALIL, mardi@iium.edu.my

4
أثر النصوص المطولة المسموعة في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
UIAM, DR. WAN RUSLI WAN AHMAD & FUAD MAHMUD RAWAS, wanrusli@iium.edu.my

5
روافد مهارة الكلام في ضوء علم اللغة التطبيقي: دراسة تحليلية لكتاب العربية المعاصرة ضمن مناهج وزارة التربية الماليزية للصف الأول المتوسط
JAIS, ERFAN ABDUL DAIM, dar3amy83@yahoo.com

6
طريقة فهم النصوص العربية المعتمدة على إستراتيجية جيكسو
UIAM, HANAN SALLEH & RAKAN-RAKAN, r_munirah@iium.edu.my

7
تعليم اللغـة العربية عبـر الوسائـط المـتـعددة ( أفـضل الممارسات من جامعـة أحـمد دحلان)
UAD, ABDUL MUKHLIS S.Ag M.Ag & DR. YOYO M.A, yoyo@tafsir.uad.ac.id

8
استراتيجيات تعزيز دافعية الطلبة غير الناطقين باللغة العربية لتعليم اللغة العربية (المدارس الثانوية بولاية بهانج نموذجا).
UIAM, NURUL HUSNA BINTI MOHAMAD TAWPIK, husnatawfiq@gmail.com

 9
أهمية تعلم المتلازمات اللفظية وتعليمها


  (Bahasa Melayu / Inggeris)
1. FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SMKA
KUIS, DR.NORFAEZAH MOHD HAMIDIN, norfaezah@kuis.edu.my

2. APLIKASI PENGGUNAAN FORMULA POLA AYAT DALAM PENULISAN TEKS ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR ISMP BAHASA ARAB UPSI
UPSI, DR.SAIPOLBARIN  RAMLI & RAKAN-RAKAN, saipolbarin@fbk.upsi.edu.my

 3. KEPEDULIAN GURU BAHASA ARAB TERHADAP PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
UM, HARIATUL HAFIDZAH BT MAHMAD KHORY, hariatulhafidzah87@siswa.um.edu.my

4. BAHASA ARAB UNTUK KERJAYA: ANALISIS KEPERLUAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PEGAWAI DAN PETUGAS MASJID-MASJID UTAMA DI KUALA LUMPUR
UIAM, KHAIRUN NISAA BT MOHD DAN RAKAN-RAKAN, ananisa1990@gmail.com

5. ANALISIS MISKIU BACAAN TEKS BAHASA ARAB SECARA NYARING
DI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA
UIAM, KHAIRUNNISA BOHARI, khairunnisa.bohari@gmail.com

6. TINJAUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH:
SATU KAJIAN KEBERKESANAN
UM, MOHD SOLLAH MOHAMED & PM DR. HAJI MOHAMMAD SEMAN sollah@kelantan.uitm.edu.my

7. AMALAN PENGAJARAN BERKESAN GURU BAHASA ARAB DI PAHANG
UM, MUSHIR BIN AHMAD & RAKAN-RAKAN, walidmuazzin80@gmail.com

8. PERSEPSI PELAJAR TENTANG PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM PENGAJARAN KURSUS ILMU BALAGHAH DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
UPSI, NAZRI BIN ATOH & DR. SAIPOLBAHRI RAMLI, nazri.atoh@fbk.upsi.edu.my

9. AMALAN PENGAJARAN BERKESAN DAN KEPUASAN BEKERJA GURU BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH
UM, NOR HIDAYAH BINTI JUSOH, norhidayah943@gmail.com

10. KEBERKESANAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (J-QAF)
UITM, NORSHIDA BINTI HASHIM, norshidabintihashim@gmail.com

11. TMK DALAM KALANGAN GURU   BAHASA ARAB DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI TERENGGANU (SMANT)
UITM, PROF.MADYA DR. AZMAN BIN CHE MAT & OTHMAN BIN CHE YUSOFF

12. THE ALTERNATION OF VOCAL SOUND OF ENGLISH LOAN WORDS EXPRESSION INTO ARABIC 
UAD, RIKA ASTARI,  rika.astari@bsa.uad.ac.id

13. PEMEROLEHAN KOSA KATA BAHASA ARAB MELALUI TEKNIK DESUGGESTOPEDIA: KAJIAN KES
KPM, SITI SARAH INSYIRAH ABD RASHID, ssarah.insyirah@moe.gov.myBALAGHAH DAN SEMANTIK

1
الاقتباس في شعر محمود الورّاق
UNISZA, MOHAMMAD AZIZIE BIN AZIZ, azizie@unisza.edu.my

2
وسائل إدراك المعنى فيما يوحي ظاهره بالمشا بهة فى القرآن لدى الناطقين بغير العربية : منهج أبي حيان الأندلسي نموذجا
UUM, MATORHE MALEE, maleemannan@gmail.com

3
مفهوم التّقْديم والتأخير عند النّحاة والبلاغيين وأثرُه في التَّعامل مع النّصوص القرآنية
UIAM, NURUL IZZAH  AZHAR DAN RAKAN-RAKAN, Izzahazhar90@gmail.com

4. “MANHAJ SHARH” OLEH KARMANI TENTANG “AL-TAKRAR AL-QURANI”
UKM, SITI NABILAH MISNAN DAN DR ZULKARNAIN MOHAMEDsitinabilah@ipb.edu.my


PERTERJEMAHAN

1.PENTERJEMAHAN LEKSIKAL QĀLA  DAN DERIVASINYA DALAM SURAH YUSUF: SATU BANDINGAN ANTARA TERJEMAHAN TAFSIR FI ZILALIL QURAN DAN TAFSIR PIMPINAN AR-RAHMAN 
UIAM, NORASMAZURA BINTI MUHAMMAD, MA & RAKAN-RAKAN, nhm3118@yahoo.com

2. TRANSLATION AS A DISCURSIVE PRACTICE (BUILDING A NEW PARADIGM OF TRANSLATION STUDIES)
UAD, FITRIA SARI YUNIANTI, S.S., M.HUM, fsyunianti@gmail.com


PRAGMATIK/ ANALISIS WACANA

1
 الإصلاح والتجديد في النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي
UIAM, AFAF MD DIN, afafmddin@gmail.com

2. PERBANDINGAN STILISTIK AL-QURAN DENGAN KAJIAN STILISTIK MELAYU
UITM, MOHD ZAKI ABDUL LATIFF & MUHD ZULKIFLI ISMAIL, mohdzaki@pahang.uitm.edu.my

3. ANALISIS MANHAJ IMAM ABU SULAYMAN AL-KHATTABI DALAM MEMPERBAIKI KESALAHAN BAHASA ARAB PERAWI-PERAWI HADIS MENERUSI KARYANYA ISLAH GHALAT AL-MUHADDITHIN
UKM, ENGKU AMIR HAMZAH BIN ENGKU MOHAMED NOR & ZULKARNAIN BIN MOHAMED, engkuamirhamzah@ipb.edu.mySASTERA

1
الواقعيّة الإسلاميّة في الرواية الملايويّة الحديثة
UIAM, DR. MUHAMMAD ANWAR BIN AHMAD & RAKAN-RAKAN, m_anwar@iium.edu.my

2
أثر البيئة على شاعرية الأدباء: عبد الله بن المعتز نموذجا
UIAM, MUNADILATUL IEZZAH &  NASRRUDDIN IBARAHIM AHMAD HUSAIN, munadilatuliezzah@gmail.com
TENTATIF PABA 2016

8.00 - 9.00 Pagi  :                         
Pendaftaran dan Sarapan Pagi
9.00 – 11.00 Pagi  :                                
Pembentangan Utama 
11.15 – 1.00 Tgh    :
Pembentangan Selari 1  
1.00 tgh           :                                      
Rehat & Makan tengah hari
1.45 petang       :                 
Ketibaan para tetamu
2.00 petang     :                
Ketibaan tetamu kerhormat
2. 10 petang      :           
Bacaan Al-Quran
2.20 petang      :           
Ucapan Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Mohd Amin Jalaluddin, Naib Canselor,  Universiti Malaya


2.30 petang     :                 
Ucapan dan Perasmian oleh Yang Amat Berbahagia
Tun Abdullah Ahmad Badawi
3.00 petang     :                  
Pembentangan Selari 2 
5.00 petang     :             
Minum petang & Bersurai

CADANGAN PENGINAPAN PEMBENTANG / PESERTA LUAR


 1. Koptown Hotel Kuala Lumpur: 3.2 km (7 min)                                                           AlamatNo 68, Wisma Pantai, Jalan Pantai, Bangsar,59200 Kuala Lumpur., Malaysia
 2. Hotel Lisa De Inn: 6.1 km (14 min)       AlamatJalan 17/47, Seksyen 17, 46400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
http://hotel-di.com/kualalumpur/hotel-dekat-universiti-malaya-um-kuala-lumpur.html

PERTANYAAN

Unit Promosi PABA 2016
Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah,
Fakulti Bahasa dan Linguistik,
Universiti Malaya,
50603 Kuala Lumpur

Tel : 03-79673156
019-9115111 (Dr. Jailani Hamzah)
012-3793205 (Dr. Ahmad Fikri Hj Husin)
019-9116560 (En. Nik Muhammad Rozi Nik Yusoff)
Faks : 03-79579707


/azaila@um.edu.my 

PAUTAN KERTAS KERJA SEMINAR

Layari link di bawah untuk pautan kertas kerja seminar:

https://www.dropbox.com/sh/s2730wvdya0oldu/AACP44cHM1pjcZi9Wo_i7Oiga?dl=0

PABA 2016 PROSIDING

Pihak penganjur memohon maaf atas kelewatan memaparkan Prosiding PABA 2016 atas sebab-sebab mendatang yang tidak dijangkakan. Kesulitan yang timbul adalah dikesali.
Sila salin pautan di bawah untuk ke prosiding tersebut. Terima kasih.

https://www.dropbox.com/s/x4oz12ydin0q5oz/PABA%202016%20Prosiding%20-%20Terkini.pdf?dl=0